Home   Algemene info   Spelregels

Spelregels

Spelregels
We willen graag dat iedereen met plezier in de speeltuin kan zijn, daarom hebben we een aantal regels opgesteld:

 • Vanaf 2018 is de speeltuin ROOKVRIJ!
 • Bij binnenkomst graag betalen / abonnement tonen bij het winkeltje. De toezichthouder mag vragen naar uw abonnement ter controle.
 • Spelen op eigen risico.
 • Het bestuur is niet aansprakelijk voor ongevallen en verlies, diefstal of schade aan uw eigendommen. De toestellen dienen gebruikt te worden waar ze voor bedoeld zijn.
 • Ouders houden zelf toezicht en zijn verantwoordelijk voor hun kinderen.
 • De aanwijzingen van de vrijwilligers of toezichthouders dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 • Samen houden we de speeltuin gezellig, veilig en schoon
 • We houden rekening met elkaar. Schelden, schoppen en slaan doen we niet.
 • Houd de speeltuin schoon en doe afval in de bakken.
 • Ruim geleende spullen als stoelen, ballen en zandspeelgoed zelf weer op.
 • Geen waterballonnen in de speeltuin. Dat geeft veel rommel en verstopt de pomp van het zwembad.
 • Geen zand in het watertoestel, het zwembad en op de trampolines. Let op je kinderen. De pomp van het zwembad gaat er kapot van.
 • Max. 2 kinderen of 1 volwassene (max. 100kg) tegelijk op een trampoline. Geen spullen, schoenen, zand of water op de trampoline. Alleen trucjes doen als je alleen op de trampoline staat.
  Een nieuw trampolinedoek kost ruim 350 euro. Gaat het kapot door misbruik, dan worden de kosten verhaald op de ouders.
 • Muziek is niet toegestaan i.v.m. overlast voor de omwonenden.
 • Verboden voor honden.
 • Verboden toegang voor onbevoegden.
 • Alcohol, drugs en glas zijn niet toegestaan in de speeltuin.
  Uitgezonderd is drank te koop met penningen tijdens feesten georganiseerd door de speeltuin. Daar vragen wij een vergunning voor aan.
 • Om veiligheidsredenen accepteren wij geen papiergeld van € 50,- of hoger.
 • Buiten openingstijden of bij afwezigheid van een toezichthouder kunnen er kinderen in de speeltuin aanwezig zijn: het betreft dan partners van de speeltuin of schoolreisjes.

Huur speeltuin(gebouw)
De speeltuin kan niet worden afgehuurd voor feesten i.v.m. overlast voor onze buren.